Сенджер Айдемир на тренировъчен детски лагер

През юли нашият ЕДС доброволец от Турция Сенджер Айдемир, в рамките на проекта “LAGYA”, работи с деца в детски лагер в района на Белоградчик. След като премина първоначално обучение за работата на организацията и проучи въпроса за дейности с младежи с девиантно поведение, Сенджер ще има възможност първоначално да работи с деца в отдалечени селски райони на страната, както и с младежи от специализирани институции от Белоградчик. Подготовката му за предизвикателството да подпомага деца и младежи от институции ще продължи и през август, като специални работни посещения са предвидени в програмата му.

13.07.2018