Пристигна първият ни доброволец по ЕДС “L.A.G.Y.A.”

Радваме да споделим с вас, че на 1 юни пристигна първият ни доброволец от Турция по ЕДС проект “Learning and Growth – Youth in Action (L.A.G.Y.A)”. Сенджер Айдемир ще ни помага при работа с деца и младежи с девиантно поведение. В момента той преминава през различни обучения и подготовка за работа с деца и младежи като цяло. Може да следите неговите дейности в създадения от него блог: https://sencer123.wixsite.com/websitе.

01.06.2018