Първа международна срещта по проекта “Story_S”

Между 19 и 20 март 2018 г. се състоя Първа международна срещта по проекта “Story_S” в Автономния университет на Барселона. Екипите по проекта от съответните организации обсъдиха подбора на ментори и менторирани, предстоящите обучения на менторите, както и подходащите методи за реализацията им.  Особено внимание бе отделено на иновативния метод “Photovoice”. Участниците планираха дейностите на менторите и разработването на специално ръководство,  което да събере всички полезни използвани методи и подходи при работата на менторите. Разработен бе и план за популяризирането на проекта в социалните мрежи и сред таргет групите на партньорските организации.

30.04.2018