Моят опит в Потругалия

Моят опит в Потругалия

Алия Казанджиева

(Български Младежки Форум)

Казвам се Алия Казанджиева и бях участник в обучението “Empowering Youth Workers for Entrepreneurship under Social Inclusion Perspective (EYWESIP)”, което се проведе в средата на май 2018 година. Останалите българи от Български Младежки Форум бяха отзивчиви и от самото начало си помагахме и станахме добър екип. По време на обучението всички взимахме актинто и адекватно участие и създадохме добро впечатление за България пред чужденците. Организацията за пътуването беше изпълнена и взаимно си помагахме по време на пътешествието.

Самото обучение, организирано от гостите в Португалия беше схематизирано, иновативно и опознателно.  Научих много интересни, нови и полезни неща относно темата. Планът се спазваше, а когато ние, участниците имахме претенции относно корекции, промени се извършваха, така че всичко да е хармонизирано. Имаше задълбочени лекции, игри и време да се опознаем всички участници. Заформих приятелства от това обучение и продължавам да поддържам контакт с тези хора.

Български Младежки Форум ми предостави възможността да пътувам, да уча и да се забавлявам и с удоволствие ще кандидатствам за следващи проекти!

София,

01.06.2018