Приключване на проекта “Stay aliv(E+)”

Асоциация “Sentire” заедно с международните си партньори от: Турция – Belen Kaymakamlığı, България – Български Младежки Форум, Испания – D. G. T. Spain и Италия – JumpIn, обявиха закриването на проекта “Stay aliv(E+)”. Проектът е финансиран по проеграма “Еразъм+”, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за младежи и младежки работници. Участниците бяха 45 младежи на възраст между 18 и 30 години. В продължение на 10 дни те се включиха в различни дейности, проведени чрез методите на неформалното образование, целящи да развият познанията за оказването на първа помощ. Продължителността на младежкия обмен беше от 15 до 24 февруари 2018, мястото на провеждане – Хорезу, Румъния. Там участниците в младежкия обмен имаха подходяща среда за развиване на приятелски и работни взаимоотношения и работа в екип, за да се научат как да предприемат мерки за оказване на първа помощ.

Сред специфичните цели на този проект можем да посочим:

О 1: В края на проекта 45 младежи, участващи в проекта, подобриха уменията си за интервенция при злополуки.

O 2: В края на проекта 45 младежи получиха нови ключови умения. Използване на методи за неформално образование: обществено кафене, срещи за работа по ръководство, жива библиотека, театър, актьорско майсторство и игри през деветте дни от дейността.

О 3: В края на проекта 20 младежи с ограничени възможности, участващи в проекта, се чувстваха социално интегрирани, придобиха увереност и ключови компетенции, които ще им помогнат в активния им живот.

O 4: В края на проекта всяка участваща неправителствена организация разви своята организационна структура, като придоби повече ангажирани млади хора с нови компетенции.

Резултати според извършeните дейности:

– Младите хора знаят как да използват комплект за първа помощ.

– Младите хора знаят какви действия трябва да предприемат в случай на злополука.

– Младите хора знаят какви са методите за неформално образование и каква е тяхната цел.

– Младите участници са изготвили Ръководство за оказване на първа помощ, което ще бъде разпространено до ANPCDEFP (НА на Румъния), НПО, доброволци и други групи.

– 45-те млади хора имат възможност да станат младежки работници в своите организации.

За повече информация:

E-mail: sentire_for_youth@yahoo.com

Website: www.sentire.ro

Този проект бе финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в това съобщение.