“Non-formal youth work and formal Youth Studies Conference”

“Non-formal youth work and formal Youth Studies Conference”

(Пламена Соколова и Силвия Иванова)

В края на месец април в град Ереван, Армения се проведе конференция „Non-formal youth work and formal Youth Studies”/”Неформална младежка работа и официални младежки изследвания”, която е част от проекта “International Youth Studies: Curricula. Distance Learning Course and Open Educational Materials”/ “Международни младежки изследвания: учебни програми, дистанционно обучение и свободни образователни материали” по програмата „Еразъм+”. Целта на конференцията бе да събере хора от различни сфери на работа, някои от тях с опит, други без, които да имат възможността да споделят впечатлнията си от развитието на неформалното образование и младежката работа в държавите, от които идват. Участваха представители от различни организации, както държавни, така и неправителствени, младежки клубове, сдружения и други от тринадесет държави, сред които Украйна, Беларус, Армения, Турция, Швеция, Румъния, Молдова, Белгия, Полша, Грузия, Португалия, Чехия и България. На всички участници бе поставена задача преди пристигането си в Армения да подготвят материали, чрез които нагледно да представят как се развива неформалното образование и младежката работа в историята на страните им, най-вече какви промени са претърпели през последните пет години и каква е посоката на развитие в настоящето и в бъдеще. Сред дискутираните въпроси бе и ролята на младежкия работник, дефиницията на „младежка работа” – различава ли се в държавите, какво разбира обществото под „младежка работа” и популярно ли е да си младежки работник в наши дни. Повечето участници засегнаха приоритетите на неправителствените организации и младежките клубове, други описаха валидирането на компетентности като сфера на работа на неформалното образование, трети разказаха за професионализацията и реализацията на младежките работници и специалистите по неформално образование. Изводът, до който доведе представянето на подготвените материали от участниците бе, че колкото и културни различия да стоят помежду ни, те не са непреодолими и не засягат развитието на неформалното образование и младежката работа, тъй като в последствие бяха откроени множество допирни точки. Конференцията даде началото на поредица от събития, сред които тренинг курсове и младежки обмени. Участниците ще продължат кореспонденцията си, с цел успешната подготовка на предстоящите събития.

София, 2018