ОПИТ 2 започва

81 ученика от 3 професионални гимназии от България се събрат в Гърция от 13 до 26 Април 2018 г., за да участват в проект  “ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКИ И ИНИЦИАТИВИ В ТУРИЗМАII, (ОПИТ II)”. Той се реализира по КД1 – Образователна мобилност за граждани Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО, финансиран с договор № 2016-1-BG01-KA102-023414 от програма Еразъм +. Партньори по проекта са Професионална гимназия по туризъм – гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм “Н. Вапцаров” – гр. Кюстендил и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – гр. Враца, Meli Tours – гр. Солун, Гърция. Координаторът на проекта е Български Младежки Форум и го осъществява със специалната подкрепа на хотел Xenios Anastasia Resort & Spa 5*.

Проектът цели да даде възможност на учениците от българските професионални гимназии да практикуват в действителност  всичко научено на теория в училище. Хотелът, в който се провежда практиката осигуря най-високо 5* обслужване на своите клиенти според всички ISO стандарти. Специалисти от всички отдели отдават времето и знанията си на нашите ученици, за да им предоставят своите практически познания за професионалното обслужване на клиенти в хотели с този стандарт.

Поставени в една тотално различна обстановка, в друга държава, учениците ще развият и много други свои меки умения. Заедно с специалистите от Български Младежки Форум в свободното си време те повишат своите компетенции по чужди езици, работа в екип, творчески изяви и маркетинг умения и др.

Като част от маркетинговата програма на ежедневна база учениците ще провеждат интервюта по между си и ще пишат статии относно уменията, които са придобили и работата, която са извършили изпълнявайки задълженията си по време на проекта. Прочете техните интервюта в следващите дни и вижте как се развива проекта ни в действителност.