„Без онлайн омраза“ в гр. Казанлък

„Без онлайн омраза“ в  гр. Казанлък

На нас, екипът на Български Младежки Форум, ни бе предоставена възможността да гостуваме в ППМГ Никола Обрешков на 13.03. 2018г. Целта на посещението ни бе да информираме младежите от 10-12 клас за възможностите, които им се предоставят от програмата „Еразъм+“, както и да ги запознаем с дейностите и текущите кампании на организацията ни, а именно Без Онлайн Омраза и BYF Junior Academy.

Думите не са достатъчни да изразят колко радостно, вълнуващо и вдъхновяващо бе за нас да видим пълна зала с млади, мислещи и амбициозни хора, които имат интерес да се развиват и да направят това, което е по силите им, за да живеем всички в един по-добър и хармоничен свят. Нещо, което те са постигнали за времето, през което са посещавали избраното от тях учебно заведение- учат в среда, където проблемът с агресията е сведен до минимум- факт, с който за съжаление биха могли да се похвалят малка част от училищата в страната. Обсъждайки проблема, посредством форум театър и други методи на неформалното образование, успяхме да разберем, че те не само знаят на теория какво означава превенция и справяне с агресията,  а това са неща, в които искрено вярват и са ги превърнали в част от ежедневието си.

Тръгнахме си заредени с положителна енергия, вярвайки, че животът отново ще ни срещне с тези приятни младежи и надявайки се те да бъдат пример за връстниците си, а също така и за всички млади хора в родината ни, защо пък не и извън нея…?

Искрено благодарим на персонала и ръководството на училището за предоставената възможност, като и на Нелина Атанасова, без чието съдействие всичко написано по-горе не би било възможно.

27.03.2018