BYF Juniors Academy GRAND Opening

BYF Juniors Academy е новата програма на Български Младежки Форум. Целта ни е да помогнем на млади хора да намерят своето призвание, професия или хоби в живота. С помощта на ментори-доброволци в периода март-юни 2018 г. ще организираме серия от работилници на различни теми, свързани със социалната култура и изкуствата, чрез които ще целим подобряването на знанията, уменията и компетенциите на младежите. Програмата е насочена към младежи над 14 години.
BYF Juniors Academy GRAND Opening е стартът на нашето начинание, ще се проведе на 3 март 2018 от 11 часа, в офиса ни на Екзарх Йосиф 86.

Допълнителна информация на: http://juniors-academy.eu/

28.02.2018