Начало на проекта “Story_S”

От 2 януари 2018 г. Български Младежки Форум стартира своето участие като партньор в проекта “Springboard To Roma Youth Success” (“Story_S”) по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейската комисия. Целта на проекта е да се подкрепи успешното развитие на младежи-роми чрез подхода “връстници обучават връстници”. Проектът ще включва обучителни сесии за подпомагане кариерното развитие на младежите със специално обучени ментори, работилници, кампании, провеждане на научно изследване и конференции. Партньори по проекта са: Фондация “Здраве и социално развитие” (България), Carusel Association (Румъния), Universitat Autònoma de Barcelona и Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (Испания), Associazione bambini in Romania и координаторът на проекта UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO (Италия). Проведена бе и първа работна среща по проекта в Университета в Бергамо между 29 и 30.01.2018 г. На нея екипите от партньорските организации представиха своите членове, обсъдиха предстоящите дейности, срокове и административни въпроси.

23.02.2018