“На правилния път”

“На правилния път”

Владимир Колев

(Български Младежки Форум)

Здравейте, аз съм Владимир от България и в момента провеждам моят ЕДС в Леон, Испания. Вече съм в пети месец от 10-месечния си проект в асоциацията наречена AURYN, която работи в областта на неформалното, информалното и междукултурното учене, подкрепя училища, осигурява образование за правата на човека и екологията, създава младежки занимания и  помага за социокултурното развитие чрез предоставяне на социални услуги за младите хора и техните семейства.

Преди всичко искам да отбележа, че имам възможността да живея и доброволствам в изключително международна и мултикултурна среда и да откривам и разбирам нови неща за други култури всеки ден. Работя с деца, подрастващи, както и с други доброволци от цял свят. Освен това, аз си сътруднича с и се обучавам от професионални обучители и участвам в предлагането, планирането, подготовката, организирането и изпълнението на програми, дейности, проекти, семинари и др.

Тъй като в началото не можех да говоря никакъв испански и това беше голяма пречка за абсолютно всичко, въпреки че можех повече или по-малко да помогна с английския език, математика и когато някой се нуждаеше от помощ, за да направи нещо на компютъра. След около месец започнах да правя седмични английски уроци и вече бях в състояние да организирам и контролирам спортни занимания и игри. Логично, аз бях и все още съм много фокусиран върху различните източници  на испански език, тъй като за мен е от решаващо значение да разбирам всички и да общувам максимално свободно с тях, за да се възползвам от най-доброто през следващите месеци. Вече говоря доста свободно и имам приказка с всички, особено с най-малките, чието уважение получих след като започнах да разбирам и да отговарям на техните безкрайни въпроси. С нарастващата ми самоувереност по отношение на испанския език, планирам да провеждам още уроци и семинари, като и седмични ИТ курсове, дейности и дискусии по теми за междукултурност, включване, разнообразие и т.н.

От друга страна, участвам в реализирането на проект по KД2 за младежко предприемачество и екологично и междукултурно обучение за устойчивост в селските райони в сътрудничество с организации от Франция, Италия и Румъния.Трябва да превеждам материали, да поддържам уебсайта и блога и да публикувам месечен бюлетин с възможностите за млади хора на местно и европейско ниво, както и да участвам в кръгли маси и да създавам информационни центрове за млади предприемачи. Всичко това ми позволява да науча повече и  по-добре структурата на „Еразъм +“ и всички възможности, които предлага.

Не на последно място, работим и с други асоциации в град Леон, регион Леон, Кастилия и Леон и Испания, като създаваме широки мрежи и организираме съвместни мероприятия. Това ми дава възможност да пътувам и да се срещам с много други доброволци и хора, работещи в нашата сфера. Освен това се опитвам да пътувам колкото мога с моите съквартиранти, колеги, доброволци, студенти, приятели или сам, тъй като това е друго неоценимо преживяване и сега е най-доброто време за това.

За да завърша, бих искал да кажа, че се чувствам на правилния път и успях да видя добрата страна на всички предизвикателства, през които преминавам. Смятам, че това е “задължителен” опит за всички млади хора, които искат да изпитат себе си и да се срещнат с толкова нови хора, да се справят със ситуации и да научат безценни уроци.

Поздрави от Испания!

Леон,

17.02.2018