Стартира проекта “Stay AlivE+” в Румъния

Днес доброволците на Български Младежки Форум Климент Климентов, Пламена Соколова, Александра Попова, Елисавета Велкова, Иван Попов, Есон Джалил, Борислав Венков, Пепа Гъркова, Ошил Сидики, заминха за проекта “Stay AlivE+”, който ще се проведе в гр. Хорезу, Румъния. Организаторите от асоциация “Sentire” си поставят няколко цели с този проект, сред които да обучат черз неформални методи 46 младежи как да реагират и адекватно да осъществят интеревнция при инциденти и извънредни ситуации. Участниците щи бъдат освен от България и Пумъния и от Италия, Испания и Турция. Проектът е финансиран по програма “Еразъм+”.

14.02.2018