Представяне на ЕДС в Нов български университет

ЕДС доброволците представиха своя проект и програмата “Еразмъм+” в Нов български университет пред студенти от “Политически науки”. Доброволците разказаха за тяхната мотивация да дойдат и да работят доброволно в България, възможностите, които ЕДС предоставя на младите хора да се развиват личностно и професионално. Те предоставиха информация как и къде да кандидатстват за ЕДС. В допълнение, студентите бяха насърчени да участват активно в различни доброволчески инициативи.

19.10.2017