Среща със студенти от “неформално образование”

Студенти от СУ “Св. Климент Охридски” се срещнаха с ЕДС доброволците по време на официално посещение в БМФ като част от магистърската си програма “Неформално образование”, Факултет по педагогика. ЕДС доброволците представиха себе си и своя проект в БМФ, като говориха и за своя опит в неформалното образование. Те споделиха на студентите добри практики в тази област в своите страни и отговориха на въпроси, свързани с тяхната сегашна доброволческа служба в България.

27.09.2017