“You’re not alone”

Песента “You’re not alone” е резултат от работата на 27 младежи от 5 европейски държави, които участваха в проекта “Youth in Tune” по програма “Еразъм+”, провел се в Жешов, Полша от 2 до 9 декември 2017 г. Целта на проекта бе много амбициозна – да се напише текст, музика и видео за песен, като чрез тези дейности да се развият специфични компетенции на участниците, да ги накара да осъзнаят социално значими теми, да опознаят нови култури и традиции. Организаторите на проекта International Projects’ Association “INPRO” (Полша) си партнираха за реализацията му с: Български Младежки Форум; Agrupamento de Escolas de Vilela (Португалия); KOZ-PONT IFJUSAGI EGYESULET (Унгария) и SOCIALAS INOVACIJAS CENTRS (Латвия).