Изкуство за ново начало!

Изкуство за ново начало!

Творчеството е способността да се мисли извън кутията, да се съединят две несвързани идеи заедно по нов начин. Един от начините за канализиране на процеса на творчество е чрез творчески работилници. Познавайки важната роля на изкуството в развитието на детето, доброволците на БМФ, Сандра Саломе Уст и Биляна Христовска на 07-08 декември 2017г. организираха коледна художествена работилница в „Дневен център за работа с деца на улицата” в община Костинброд.

Целта на работилницата е свързана с предстоящите празници, като в същото време включва творчеството като ключова част за придобиване на разнообразни умения като моторните, както и умения за анализ и решаване на проблеми. В същия процес на създаване на изкуство децата се сблъскват с различни предизвикателства. Най-важното вероятно, когато децата се чувстват добре, докато създават, изкуството им помага да повишат самочувствието си и да утвърдят собствените си компетенции.

12.12.2017