Международен ден на доброволците

По време на  “Еразъм +” проектът, „E+quality” („Равенство”), организиран от EUROSUD (Италия), днес стартира кампания за отбелязване на Международен ден на доброволците. Участниците от Италия, България, Румъния, Малта, Македония и Испания подготвиха различни инициативи за насърчаване на младежкото доброволчество в град Бари, Италия. Дейностите включиха интервюта, онлайн анкети, снимки на младежи с ръчно изработени рамки и др.

05.12.2017