“Active Citizenship in the Digital Era”

“Active Citizenship in the Digital Era”

Вупертал, Германия

15.07.2017 – 21.07.2017

Трейнинг курс “Active Citizenship in the Digital Era” за младежки и младежки лидери се проведе във Вупертал, Германия от 15.07.17 до 21.07.17. Обучението бе организирано от неправителствената организация JuBuK и финансирано по програма „Еразъм+“. Целта му беше да подготви младежките работници с необходимите умения и компетенции, за да адресират изключването на младите хора от демократичните процеси; да идентифицират тези дигитални средства, които мотивират младите хора да участват активно онлайн; да споделят ефективни онлайн инструменти, които участващите организации използват в момента с намерението да ангажират младите хора в демократичните процеси; да развият комуникационни техники, преплетени в обществото на социалните медии, които да вдъхновят младите хора да бъдат активни граждани.

В обучението участваха 32 младежки работници и активни членове на различни европейски младежки организации. Участниците бяха от 12 различни страни – Германия, Кипър, България, Литва, Хърватия, Румъния, Македония, Полша, Словакия, Естония, Испания и Италия.

Обучението се съсредоточи върху формирането на план за действие, чрез който всяка участваща организация би била способна да активира всички свои членове в процесите, свързани с демократичните институции, по всички възможни начини.