Обучение на ученици от СОУ “Петър Берон” относно зависимостите

Днес, като част от серията обучения по проект “Живей активно” – инициатива на Български младежки форум и Община Костинброд, финансирана от Министерството на младежта и спорта, посетихме СОУ “Д-р Петър Берон” в Костинброд. Въз основа на знанията за за зависимостите и заплахите в наши дни, започнахме серия от лекции, които имат за цел да информират младите хора за страничните ефекти от зависимостите. Разработихме темите за въздействието на консумацията на алкохол, тютюнопушенето, хазарта, употребата на наркотици и пристрастяването към Интернет върху здравния и социалния живот на хората. Използвайки различни методи като ролеви игри и дискусии, ние направихме темата на нашите лекции по-близо до учениците, предизвиквайки ги да мислят критично преди да вземат решение за употребата на вредни вещества.
По време на лекциите всеки ученик получи 5 образователни брошури, подготвени от нашия екип, с полезна информация за злоупотребата с представените пристрастявания, както и полезни телефонни номера, електронни писма и уебсайтове, достъпни за поддръжка и предлагане на услуги или ресурси.

27.09.2017