Спортен турнир “Живей активно!”

Едно страхотно спортно събитие, организирано с нашите партньори от община Костниброд в рамките на проекта “Живей активно!” с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. 16 септември ще бъде един истински празник на спорта като противодействие на опасните зависимости, на които са изложени младите хора!

14.09.2017