Обучението RID привлече вниманието на местната Видин ТВ

По време на посещението на община Белоградчик камерата на Видин ТВ улови дискусията по темата за интеграцията на бежанците. Осъзнавайки значението на обучението “Refugees Integration vs. Discrimination”, организирано от БМФ в рамките на “Еразъм+”, те активно излъчиха официалната среща. Видин ТВ разпозна проекта като важна част от процеса на повишаване на информираността, споделяне на методи и научаване повече за международния процес на интеграция на бежанците и лицата търсещи убежище. За повече информация и за целия видеоклип можете да посетите сайта Видин ТВ:

http://vidin.tv/bg/news/proekt_za_integraciya_na_bejancite.17618.html

24.08.2017