Кметът на Видин приветства младежки работници, за да обсъдят положението на бежанците

Като част от обучителния курс “Refugees Integration Against Discrimination” (21.08.2017 – 29.08.2017), финансиран по програма “Еразъм+”, Български младежки форум организира посещение в община Видин на 25.08.2017 г. Целта на срещата беше младежите от 8 различни страни (Македония, България, Хърватия, Словения, Германия, Италия, Кипър и Турция) да се информират относно процедурата за справяне с положението на бежанците и интеграцията им в обществото. На тази среща младежките работници имаха възможност да се запознаят с текущите политики и бъдещите проекти на общината за работа по конкретната тема. Следователно, имайки възможност да говорят директно с кмета на общината Огнян Ценков, много въпроси, свързани с тази актуална тема получиха отговори. За тази цел бяха обсъдени някои методи за превенция, които са на разположение за посрещане на нуждите и правата на бежанците и мигрантите.

25.08.2017