Бежанците и тяхната интеграция обсъдени в община Белоградчик

“Refugees Integration Against Descrimination” e обучение, финансиранo по програма “Еразъм+”, насочен към развиване на капацитета и компетенциите на младежките работници, за повишаване на информираността по въпросите, свързани с бежанците. За тази цел като част от проектната програма, на 23.08.2017 г. Български Младежки Форум организира посещение на общинd Белоградчик, която беше представена от г-н Николай Димитров. Поставявайки участниците – младежки работници от 8 различни страни (Македония, България, Хърватия, Словения, Германия, Италия, Кипър и Турция) в реалния контекст на легалната процедура за предоставяне на убежище, те имаха възможност да се изправят пред реалността в Северозападния регион на България. На тази среща бе представена и широко обсъдена Българската стратегия за работа с бежанците и положението на мигрантите на национално ниво. Също така бяха споделени методи, които община Белоградчик използва в процеса на интеграция на бежанците сред местните жители.

23.08.2017