Младежко обучение за интегриране на бежанци

Между 21 и 29 август 2017 г. в Белоградчик ще бъде реализиран нов проект по програма “ЕРАЗЪМ+”, наречен “Refugees` Integration against Discrimination (R.I.D.)”. R.I.D. е обучение, което ще позволи на участващите младежки работници от 8 различни страни България, Кипър, Турция, Германия, Македония, Италия, Хърватия и Словения да бъдат подготвени да реагират на особено важната тема, свързана с интеграцията на бенефициентите на статута за бежанци на територията на техните и други страни в Европа и Азия, засегнати от бежанската криза. Признавайки този общ проблем, Български младежки форум подпомага процеса на придобиване на повече умения, методи и знания по този въпрос, като по този начин дава възможност на 32 младежки работници да подобрят и развият работата си в тази област.

26.07.2017