Формално и неформално в Барселона

Формално и неформално в Барселона

Биляна Димитрова

(Български Младежки Форум)

Общоизвестен факт е, че когато си учител, ти си наясно с проблемите и трудностите, пред които е изправена образователната система в страната ти. Много пъти осъзнаваш, че това, което си учил в университета, подготвяйки се да бъдеш преподавател, за жалост няма нищо общо с практиките от действителността. Има моменти, в които се чувстваш безпомощен, разбирайки, че дори давайки всичко от себе си, във всеки един момент от преподавателската ти дейност, не е толкова лесно да накараш учениците да „проговорят” чужд език, да напишат есе, заслужаващо отлична оценка или просто да приведат в практика уменията, които се предполага, че са придобили в училище. Именно това е мястото, където би трябвало да се срещнат формалното, неформалното и информалното образование-за да имаме налице не само добри ученици, но също така добре образовани и обучени, можещи специалисти и експерти, вършейки с нестихващо желание ежедневните дейности, които работното място им предлага.

Когато бях поканена, в качеството си на представител на  Български Младежки Форум, да взема участие в обучителния курс “E2-Transversal methods from non-formal to formal education”, организиран в рамката на програмата Еразъм+ от Асоциация Мундос в Барселона (21-26 Март, 2017), аз бях сигурна, че това би било полезно преживяване за мен, но всъщност се оказа много повече. От топлото посрещане до самия край на обучението, аз усещах подкрепа и грижа от страна на организаторите, опитвайки се да ни предоставят на разположение всичко, от което се нуждаехме- от настаняването и логистичните подробности, до обучителните сесии, по време на които те споделяха с нас всички свои знания в областта на образованието и младежката работа.

В рамките на проекта проведохме множество неформални дейности, образователни и ролеви игри, работа в екип и дискусии, които ни предоставиха възможността са научим за образователните системи в много от европейските страни ( тъй като участниците бяхме представители на 13 различни държави в Европейския Съюз, а именно Германия, Кипър, Гърция, Финландия, Турция, Полша, Чехия, Франция, Австрия, Турция, Македония, Италия, България и Испания). Ние можахме да споделим неща относно проблемите, както и добрите практики, с които се сблъскваме в работното ни ежедневие, да научим повече за културата, обичайте и традициите в другите страни. Обучителните сесии ни стимулираха да се опитаме да променим някои от практиките на нашите работни места/училища/организации/ общества. Генерирахме нови идеи и променихме част от схващанията и представите си. Беше интересно да видим, как всички страни се сблъскват с проблеми в областта на образованието- сходни до известна степен; и да чуем, че има професионалисти, които ежедневно се борят да подобрят представянето на своите ученици, правейки ги успешни не само за определения момент, но и готови за нещата, които животът ще им поднесе занапред.

Обучителният курс включваше посещение на  общинския съвет в Санта Колома Де Граменет, където имахме възможността да проведем разговор с местните власти и да научим как те успяват да се справят с проблеми, засягащи образованието, миграцията, бежанците, социалното включване и активното гражданство. Впечатляващо бе сътрудничеството им с местни спортни и младежки организации, както и с НПО сектора като цяло, с цел постигането на по-добро бъдеще за техните граждани.Имахме възможности също така да посетим три от училищата в района, както и един спортен център. Атмосферата в учебните заведения беше удивителна- учителите, управителните органи на училищата и учениците имаха завидно добра комуникация помежду си. Нещо повече- личеше си, че те взимно се уважават един друг като хора и личности и се опитват да извлекат максимална полза от времето прекарано в училище, осигурявайки множество практически уроци на учениците си, с цел да ги научат как да бъдат добри представители на гражданското общество. В едното училище присъствахме на час, в който децата бяха поставени в ситуация на хора с увреждания- те  трябваше да отидат до лавката в училище със завързани очи или в инвалидни столове, подпомагани от съучениците си. В професионалното училище, се включихме в часа на младежи, които се подготвяха да бъдат асистенти в отделение за спешна помощ. По време на урока те почистваха линейките по същия начин, по които биха го правили един ден на работните си места. Имахме възможност да видим как неформалното обучение и ученето-чрез-правене дава видим резултат във взаимоотношенията в училище, а също така и между малцинствените групи в местната общност в Санта Колома, където хора от около 115 различни етности и националности съжителстват съвместно.

Обучителният курс ни предостави също така възможността да се потопим в духа на Испания и Каталуния, докато разглеждахме Барселона. Усетихме също така местните обичаи и традиции, вземайки участие в спортна дейност. Традиционият спорт, наречен Castellanos, всъщност представлява построяване на замъци от живи хора, които се качват един върху друг в спортна зала, физкултурен салон или на открито. Това е един от инструментите, който местните власти използват за интеграция на новодошлите в района- без значение дали знаеш езика или не, ти можеш да отидеш и да практикуваш спорт, да намериш нови приятели и да научиш повече за културата и традициите на местното общество.

Обучителният курс “E2-Transversal methods from non-formal to formal education” бе едновременно полезен, образователен и забавен за мен. Всичко преживяно в Барселона, новите приятелства, които създадох и интересните неща, които научих вече оставят своя отпечатък е личния и професионалния ми живот.

София,

28.06.2017