Младежта се активизира във Видин

В рамките на младежкия обмен “ACTIVate YOUrself”, по програма “Еразъм+”, младежи от шест различни страни посетиха заместник-областния управител в областната администрация на Видин. Като част от процеса на учене за активно гражданство,  участниците от Румъния, Македония, Германия, България, Турция и Испанияна 23 юни 2017 г. имаха възможност да се запознаят с текущата работа на областната управа на Видин. Имайки яснота за ниските нива на гражданската активност на младите хора и участието им в демократичния живот,  Български Младежки Форум реализара този младежки обмен като се възползва от възможността да разработи програма, чрез която се придобиват знания и умения по тази тема. Заместник-областният управител заяви, че администрацията винаги подпомага изпълнението на младежки проекти в рамките на своите компетенции и насърчава гражданската активност и социалното приобщаване на младите хора към обществения живот на областта.

24.06.2017