Белоградчик домакин на младежи в насърчаването на гражданския активизъм!

Български Младежки Форум организира и реализира проекта “ACTIVate YOUrself” – младежки обмен, в Белоградчик от 20 до 28 юни 2017 г. в община Белоградчик, поради ясната осъзнатост за международния проблем с ниските нива на гражданска активност. С цел превенцията му Български Младежки Форум иска да допринесе за активизиране на младите хора в различните демократични общества. По този въпрос кметът на община Белоградчик на 26 юни беше домакин на младежи от шест страни – Македония, Румъния, Германия, България, Турция и Испания, което им даде възможност, на база културното многообразие, да обменят опит и да придобият знания за активно гражданство и включване на младите хора в демократичните процеси на местно, национално и европейско равнище. С наличието на това разнообразие, включването на хора от различни страни на Европа ще се постигне обмен на опит и изграждане на знания в областта на демократичните процеси и институции, повишаване на осведомеността за гражданските права и отговорности, както и насърчаване да се откриват проблеми и да се развиват подходи за справяне с тях.

27.06.2017