Четирима доброволци и хиляди свежи идеи

EVS_Volunteers

Четирима млади доброволци от организациите Isla CreAtiva (Испания), VCS Skopje (Македония), Seiklejate Vennaskond (Естония) и Österreichische Kinderfreunde (Австрия), изпълнени с хиляди свежи и плодотворни идеи, стават част от един „Eразъм+” проект, подкрепен и организиран от неправителствената организация Български Младежки Форум. Едногодишният проект „Lead the Way“ по Европейска доброволческа служба предлага подходящи условия на тези млади доброволци да могат да подсилят и подкрепят работата на БМФ, а също така и да повишат своя напредък в придобиването на разнообразни умения, за да обогатят своите знания и опит, посредством активно участие в организирането, промотирането, изпълнението, видимостта и отчитането на различни проекти, семинари и обучения, както и във всякакви видове младежки дейности.

FINAL POSTER

06.07.2017