“5 asi cu Joker”

IMG_7428Асоциацията “Center for Development of Structural Instruments”, съвместно със свойте партньори от Италия, България, Турция и Испания, съобщи за приключването на проекта “5 asi cu Joker”, който бе финансиран посредством фондове, осигурени от Европейския съюз по програмата „Еразъм+”, Ключова дейност 1. 

Групата, съставляваща този проект включваше общо 42-ма младежи. В рамките на 8 дни, те взеха участие в различни дейности, проведени посредством неформални образователни методи, имащи за цел да повишат информираността, относно необходимостта от развиването на практики за оказване на бърза помощ. Продължителността на младежкия обмен бе между 24.07.2017 г. и 05.05.2017 г. Дейностите се състояха в град Хорезу, Румъния, където участниците имаха предоставена необходимата среда за опознаване и работа в екип, с цел провеждането на определени дейности в сферата на фотографията, като също така имаха възможности да открият и опознаят културата на всяка една от страните-участници в проекта. 

Специфичните цели на този проект включваха:

1. В края на младежкия обмен, всички 42-ма участника да развият и прилагат знания, свързани с фотография, използвайки снимки по време на дейностите им с младежи и да притежават по-добро разбиране относно неформалните образователни методи, да имат повече знания за проекти по програмата „Еразъм+”, а и относно това как да мотивират и привличат младежи да участват в различни дейности, свързани с нея. 

2. В края на проекта всички 42-ма участника да са преодолели бариерите на дискриминацията, наблягайки именно на тези от тях, които по един или друг начин са били дискриминирани.

3. Включването на 20 младежи в неравностойно положение ( икономически и географски проблеми) в рамките на дейностите, надявайки се това да допринесе за изграждането на тяхната самоувереност и вяра в собствените им способности, изисквайки те да приложат компетенции и знания за изкуството на фотографията, придобити с помощта на неформалното образование.

4. Реализирането на съвместен онлайн семинар, заедно с 4 младежки, неправителствени организации, с цел младежите да осъзнаят необходимостта от неформалното образование, посредством изкуството на фотографията. 

Използвани неформални образователни методи:

-PhotoVoice; дебати; ролеви игри; театър; обучения;работилници и енерджайзери.

За по-подробна информация, моля свържете се с нас на:

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.com
Website: www.cpdis.ro
Tel: 0726 32 30 78