“E+ Comes to rescue”

Todor“E+ Comes to rescue”

Тодор  Николов

(Български Младежки Форум)

Проектът „E+ Comes to Rescue” организиран по програмата „Еразъм+” се проведе в Хорезу в Румъния. Това е едно прекрасно градче в полите на  Карпатите само на 3 километра от създаденият през 1690г. Манастир Хорезу. През 1993г. същият става част от световното наследство на “UNESCO”. Трейниг курсът беше организиран от организацията CPDIS и в него взеха участие 5 държави – България, Румъния, Испания, Италия и Турция.

Главната тема на проекта беше оказването на Първа помощ. Целта беше всеки един от участниците да придобие нужните знания и качества, с които в случай на инцидент да може да оказва първа помощ на пострадалите до пристигането на екип от Бърза помощ. Проведоха се много симулации, както и вътре, където се работеше върху кукли, така и навън, където се разиграваха постановки на инциденти и трябваше да прилагаме наученото за да помогнем на потърпевшия.

Искам да изкажа благодарности на програмата „Еразъм+’’  и на организаторите от CPDIS  (Румъния)  за това, че събра хора от 5 държави, с които от непознати  за една седмица се превърнахме в едно голямо семейство.

София,

08.04.2017