Едно ползотворно изживяване

IvanЕдно ползотворно изживяване

Иван Стоянов

(Български Младежки Форум)

Програмата „Еразъм +” в Хорезу, Румъния е едно от най-ползотворните изживявания за мен до сега. Обучението по първа и долекарска помощ беше безупречно подготвено и поднесено максимално достъпно. Успях да науча как да реагирам адекватно в ситуация, в която от мен може да зависи спасяването на човешки живот. Имахме възможността да се научим как да използваме правилно дефибрилатор.

Обстановката беше достатъчно предразполагаща, за да се чувстваме спокойни във всяко едно отношение за започващата програма. Интересните отборни игри ни помогнаха да започнем да общуваме свободно, въпреки възможните езикови бариери. Споделяйки общи занимания и работейки в екип, станахме приятели много бързо и се почувствахме истински близки. Културният обмен ми позволи да се запозная с част от порядките и обичайте на участващите страни. Даже след края на програмата, всички се стараем да запазим връзка и да се доопознаем.

София,

07.04.2017