“Erasmus+” проекти и каква е ползата от тях

Alex“Erasmus+” проекти и каква е ползата от тях

Александър Киселинов

(Български Младежки Форум)

Здравейте, казвам се Александър и бях участник по проект, касаещ Първа помощ в Хорезу, Румъния. Това беше първият ми такъв проект, но смятам да е далеч от последния.

Като за начало искам да изтъкна факта, че неформалното обучение, което е заложено в основата на всички подобни проекти е изключително полезно, достъпно и лесно разбираемо. В нашия случай това включваше много практически опит, както с истински хора, така и специално определени за това манекени и материали. Екипът, който водеше занятията беше изключително опитен и винаги ни помагаше.

Друго полезно нещо, което дава този тип неформално обучение е възможността да срещнеш млади хора от различни държави. Възможността да изградиш екип и да работиш с тях е невероятна. Социалните ти умения се развиват изключително много и работят непрестанно. Не мисля, че е нужно да споменавам факта, че говориш по 24 часа на ден английски и някакъв друг език, който евентуално си учил. Създадох много приятелства и спомени, които ще пазя завинаги. 

Относно самото място само ще спомена, че беше с прекрасна гледка към Карпатите. Смятам да не се впускам в големи подробности относно самия проект. Само ще кажа, че според мен всеки един млад човек, който има възможността задължително трябва да посети поне един такъв. Емоциите са само и единствено положителни. Извлечи максимума, който можеш.

София,

05.04.2017