Приключване на “E+ COMES TO RESCUE”

E+ comes to rescueАсоциацията „Center for Development of Structural Instruments” и нейните международни партньори от Италия, България и Испания обявиха приключването на дейностите по проекта “E+ COMESTO  RESCUE”, който беше финансиран от фондове, осигурени от Европейския съюз по програмата “Еразъм+”, Ключова дейност 1, а именно Мобилност на лица с образователна цел- мобилност на младежи и младежки работници.

Групата, участваща в проекта бе съставена от 46 младежи. В рамките на 9 дни те участваха в различни дейности, проведени с помощта на методите на неформалното образование, които имаха за цел да повишат информираността за нуждата от развитието на различни практики за спешна помощ. Продължителността на младежкия обмен бе от 17.03.2017 г. до 25.03.2017 г. Дейностите бяха проведени в град Хорезу, Румъния, където участниците имаха възможности за опознаване и работа в екип, с цел да проведат определени активности в областта на спешната помощ и също така им бе предоставена възможност да открият културното многообразие на всяка една от страните участници.

Специфичните цели на този проект включваха:

Цел 1: В края на младежкия обмен, всичките 46 участници да подобрят способностите си за реакция в случай на инцидент. Това ще бъде постигнато чрез методите на неформалното образование: обществено кафене, скечове, дебати, театрален форум.

Цел 2: В края на младежкия обмен, всички 46 младежи, да са развили нови ключови компетенции.

Цел 3: В края на младежкия обмен, 15 младежи в неравностойно положение, които са включени в проекта, да се почувстват социално интегрирани, да имат по-голяма увереност в собствените си сили и възможности, да притежават ключови компетенции, които да им помогнат в активния им живот в бъдеще.

Цел 4: В края на младежкия обмен, участващите организации да имат 9 младежи, които биха могли да станат младежки работници и да знаят как да реагират при спешни случаи.

Използваните методи на неформалното образование включват:

–      Обществено Кафене

–      Дебати

–      Ролеви Игри

–      Театър

–      Обучения

–      Работилници и енерджайзери

За повече информация, моля свържете се с нас на:

E-mail: asociatia_cpdis@yahoo.com Website: www.cpdis.ro Tel: 0726 32 30 78

05.04.2017