“Tenerife Intercultural Experience (TIE)”

tieTenerife Intercultural Experience (TIE)

Тенерифе, Канарски острови, Испания, 19-25 октомври 2016

Младежкият обмен “TIE”, проведен по програмата “Еразъм+” и създаден от AURI (Университетска асоциация за международни отношения) в  партньорство с неправителствената организация Jóvenespor la Diversidad (Младежта за разнообразието), цели да осигури теоретично знание и практически опит на тема как да работим в интеркултурно взаимодействие, като разглежда аспекти, подобни на:
– Битката срещу стереотипите, предразсъдъците и слуховете относно други култури.
– Повишаването на ползите от интеркултурното взаимодействие с представянето им пред широкото обществено мнение по достъпен начин (и презентирането им пред гражданите, преди всичко)
– Ангажираността на всички заинтересовани страни в проекти, които промотират и акцентират върху интеркултурното съжителство.
 Обучителният курс се състоя в рамките на една седмица в Тенерифе (Канарските острови, Испания) от 19-ти до 25-ти октомври 2016.
 Методите за обучение бяха разнообразни, като предимно включваха неформален подход:
– Емпирично усвояване на знанията, като например уъркшопове за повишаване на осведомеността.
– Презентация и обмен на интеркултурни преживявания, като например междурелигиозната група.
– Комуникация с компетентни заинтересовани страни, които са квалифицирани във взимането на решения в тази област, като например Cabildo de Tenerife, университетът в Ла Лагуна и съветът на Санта Крус де Тенерифе – общината, в която се провежда проектът.
В този проект се включиха 30 участници от шест държави: Испания, България, Италия, Румъния, Гърция и Словакия –  четирима участници и един лидер на групата от всяка държава на възраст 18-30 години.