“Без онлайн омраза”

С конкурса „Без Онлайнмраза”, Български Младежки Форум стартира кампания, с която цели да насочи вниманието на обществото и институциите към тревожните тенденции на проява на насилие в училищата, в чиято основа в много от случаите стои именно езика на омразата в Интернет пространството. Като организация работеща с млади хора, ние смятаме, че всички граждани заедно носим отговорност за средата, в която живеят и се развиват младежите и за това тази среда да бъде сигурна и подкрепяща. noh-banerВ същото време именно учениците, които прекарват по-голямата част от ежедневието си в училище могат да дадат положителен пример на своите съученици, като се противопоставят категорично на речта на омразата в Интернет и нейните отражения върху училищния живот. Чрез конкурса учениците ще могат да изразят своята активна гражданска позиция в подкрепа на повече толерантност и ограничаване на вербалната и физическа агресията в училище. Наградите, които ще получат победителите в конкурса, ще бъдат по-скоро поощрение именно за тяхната ясно изявената позиция по един сериозен проблем в съвременното ни общество.

С настоящата кампания Български Младежки Форум заявява своята подкрепа и се стреми да популяризира „Движението за език без омраза” на местно и национално ниво. То се инициира и се ръководи от Съвета на Европа, като е насочено срещу езика на омразата онлайн във всичките му форми, включително и тези, които най-много засягат младите хора като киберизмамата и киберомразата. Кампанията се фокусира върху обучение за човешките права, върху младежкото участие и медийната грамотност. Целта й е да ограничи езика на омразата и да предотврати расизма и дискриминацията във всичките им онлайн форми. Официална страница на Движението:  http://www.nohatespeechmovement.org/campaign.

За повече информация и условията за участие, посетете официалния сайт на конкурса: nonlinehate.eu.