Участниците в прокта “YES!” посетиха община Чупрене

ChupreneУчастниците в проекта “YES!” посетиха община Чупрене и се срещнаха с кмета. Той представи текущото икономическо състояние на общината, като даде и кратка информация за местните природни и културни забележителности. Община Чупрене бе дадена за пример като една от най-активните в реализирането на европейски проекти за подобряване на местната инфраструктура и средата на живот. Участниците зададоха въпроси свързани с младежката безработица в региона и развитието на местно предприемачество. По време на дискусята бяха отправени и предложения за бъдещи международни партньорства с община Чупрене. След срещата с кмета участниците посетиха училището в с. Чупрене като имаха възможност да се запознаят с местните ученици и със спецификите на образователния процес в защитените училища. В дискусиите учениците представиха и своите виждания за бъдещата си реализация след като приключат своето образование.

05.06.2015