Среща на участниците в проекта “YES!” с областната управа на Видин

Заместник областният управител Албена Георгиева посрещна група младежи от 6 европейски държави

YES_MLADEZHI

Източник: Областна администрация – Видин

Младите хора представиха програмата за младежко предприемачество, по която работят в област Видин.

Заместник областният управител на Видин Албена Георгиева се срещна днес с млади хора, работещи по програма за младежки обмен и предприемачество на територията на региона. В срещата участваха 30 младежи и техните ръководители от Великобритания, Испания, Хърватия, Унгария, Румъния и България. Те представиха дейността си като партньори по проект „Младежки дух за предприемачество“ (“Youth Entrepreneurial Spirit (YES!)”. Проектът се осъществява от „Български младежки форум” с финансовата подкрепа на Европейската комисия. 

„Приветствам всяка инициатива, която насърчава активния обществен живот на младежите и подпомага борбата с младежката безработица”, каза Албена Георгиева. Тя посочи, че през 2015 година ще бъдат осигурени за страните – членки на Европейския съюз допълнително 1 милиард евро за създаването на работни места за 650 хиляди младежи. Заместник областният управител представи възможностите за включване на пазара на труда, които предлагат националните и европейски програми за обучение и заетост на млади хора до 29 години.

„Работим по младежки проекти в цялата страна, като сме поставили акцент върху Северозападна България. Участниците са предимно младежи от Видин, Белоградчик и Чупрене. Основната цел е да подпомогнем активните и амбициозни млади хора да се развиват и да реализират своите идеи”, каза председателят на „Български младежки форум” Божидар Цветков. Той посочи като основна дейност младежкия обмен на добри практики и култура между европейските партньори, както и обученията на специалисти за работа с младежи. 

В проект „YES!” са включени приоритетно уязвими групи от младежи със социални, икономически и здравни затруднения, както и живеещите в изостанали селски райони. В общините Чупрене и Белоградчик дейностите са съсредоточени върху стимулирането на младежкия потенциал за предприемачество и самостоятелна заетост. 

04.06.2015