“Power of You(th)“

Youth“Power of You(th)“, Хорезу, Румъния, 23 март – 1 април 2015

Младежкият обмен  “Power of You(th)“ бе организиран между 23 март – 1 април 2015 в Хорезу, Румъния. Освен представители на домакина Asociatia CPDIS, присъстваха и по 9 участници на възраст 18-30 от Италия, Испания, Турция и България.

Проектът имаше за цел да насърчи предприемаческият дух. Една от целите бе насърчаване на социалното приобщаване и борба с отпадането от училище, за което бяха включени и 10 ромски тийнейджъри и 25 младежи с ограничени възможности от селските райони, които се интегрираха с останалите 46 участници.

Всички млади хора в обмена взеха участие в семинари и други неформални методи на образование и експериментираха със създаването на оригами. Компетенциите, които бяха придобити по време на проекта бяха оценени чрез самооценка и учене чрез преживяване, а също и чрез Youthpass.

Проектът спомогна да се увеличи капацитета на партньорските организации да се справят с проблемите на безработицата и дискриминацията сред тийнейджърите в местните им общности.