Fraternite 2020

Fraternite2020

Български Младежки Форум подкрепя европейската инициатива „Фратерните 2020“. Целта на инициативата е да разшири и подобри програмите за обмен на ЕС (Еразъм и Европейска Доброволческа Служба) и като резултат да допринесе за идеалите на обединена Европа, базирайки се на повишаването на солидарността между европейците. Подобряването на атрактивността на програмите за обмен ще позволи на повече европейски граждани да посетят и опознаят други страни-членки на ЕС като в процеса участниците ще открият възможните, които обединена Европа им предлага. Натрупаният по този начин опит ще позволи на гражданите да придобият умения за комуникация и постигане на разбирателство в мултикултурна среда. Това би имало позитивни икономически, социални и културни ефекти върху целия континент.

Можете да получите допълнителна информация на официалния сайт на инициативата: http://www.fraternite2020.eu/.

Страница за събиране на подписи:

http://en.fraternite2020.eu/sign.html