“Make Your Own Way”

“Make Your Own Way”, Кайзери, Турция, 18.-24.10.2012

Като член на Български Младежки Форум Георги Захариев получи възможността да участва в обучението “Make Your Own Way” в Кайзери, Турция. Той беше избран за участник от сдружение „ЗА ТЕБ“ (http://foryoubg.org/), които са българските партньори по проекта, финансиран по европейската програма „Младежта в действие“. Целта на обучението “Make Your Own Way” беше да повиши младежкия потенциал и да подобри възможностите на младите хора за професионално развитие. Също така участниците в проекта търсеха решения за преодоляване на младежката безработица чрез насърчаване на предприемачеството. Участниците в обучението бяха 21 младежи от 7 държави: Турция, България, Румъния, Литва, Полша, Чехия и Испания.