“Make Your Own Way” в Кайзери, Турция

  
 
                                 “Make Your Own Way” в Кайзери, Турция
                                                     Георги Захариев
                                       (Български Младежки Форум)
 

Да намериш своя собствен път не е никак лесно, но за сметка на това си заслужава да правиш опити! Това беше и целта на обучението, в което аз участвах. То се състоя в Кайзери, Турция от 18.10.2012 до 24.10.2012 и беше финансирано по програма „Младежта в действие”.  За голямо мое удоволствие се запознах с хора от 7 различни държави – Турция, Румъния, Испания, Литва, Полша, Чехия и разбира се – България. В рамките на шестте дни, които имахме на разположение успяхме да споделим опита на нашите държави в сферата на младежкото предприемачество и политиката спрямо безработните млади хора. В контекста на световната икономическа криза този въпрос е изключително важен за бъдещето на младите хора не само в България, а и в цяла Европа.

В заниманията ни по време на самото обучение беше заложено на идеята по неформален път да стигнем до изводите сами и да се учим един от друг. За това и всички занимания, в които се включихме бяха изключително успешни. Всички участници в обучението успяхме да създадем „речник на глобализацията”, в който успяхме да дефинираме и дискутираме различните младежки политики, безработицата сред младите хора, политическите решения, които се взимат на национално и наднационално ниво за бъдещето на младите и др.

Сред дейностите ни беше заложена и друга интересна задача – сами да изобретим даден продукт и да обясним как може да го наложим на пазара. По този начин самият аз осъзнах как проектът е подобрил моята креативност и заедно с това е развил моята рационалност. В рамките на тази задача видях и чух много интересни идеи, които имат шанс някой ден да бъдат реализирани от млади и способни хора, на каквито ние от Български Младежки Форум се стараем да дадем поле за реализация и изява. Особено важна роля за личното ми развитие по време на обучението изигра последния ден в Кайзери, когато всички държави трябваше да направим презентация в местния университет на тема „Младежко предприемачество” и да разкажем за политиките и мерките, които предприемаме за подобряването на възможностите на младите хора с идеи. След като аз като представител на българската група изнесох нашата презентация, имах възможността да чуя критики и предложения, за които ще съдействам да достигнат до заинтересованите институции на България с цел подобряването на цялостната държавна политика спрямо младите хора с добри бизнес идеи. Особено полезно за мен беше да изслушам и останалите презентации, сред които открих изключително добри идеи и практики, които биха подпомогнали не само българските младежи, а и всички европейци.

Това обучение доказа вярата ми, че в Европа има млади и интелигентни хора, които имат идеи и притежават достатъчно знания и информация, за да открият начина, по който да ги реализират.

Аз открих своя път в Кайзери!

София,

04.11.2012<