“Престъпност, младеж и социални услуги”

“Престъпност, младеж и социални услуги”

Мариела Георгиева

(Български Младежки Форум)

           Благодарение на Български Младежки Форум имах страхотната възможност да участвам в проекта “Престъпност, младеж и социални услуги”  в Балъкесир, Турция, част от програмата “Младежда в действие”, дейност 4.3. Беше много интересно да обменим информация и идеи за българската, турската, румънската и италианската социални системи за работа с деца с девиантно поведение. Духът на конференцията беше страхотен и наистина разширяващ кръгозора. Турските ни домакини се справиха чудесно и беше истинско удоволствие да участвам в този проект. Домакините ни се погрижиха и да ни запознаят с по-известните забележителности в близост до мястото на конференцията.

За мен беше много интересно посещението на две социални институции за деца с девиантно поведение. Посетихме една институция за деца с девиации на възраст под 12 години и една за момчета на възраст между 12 и 18 години. Прекарахме повече време във втората институция, която следва модела за семейна грижа и бях наистина впечатлена от начина им на работа и реалните им постижения.

Надявам се, че ще продължим да работим заедно, ще продължим да обменяме информация за най-добрите си практики и всеки екип ще работи за налагането на тези практики в собствената си страна. Този проект наистина ме вдъхнови. Сега, след като съм си обратно вкъщи, продължавам да мисля по темата и да премислям как нещата могат да бъдат подобрени в българската социална система.

Вярвам, че всички участници в този проект ще се възпозват от наученото и ще подобрят работата си с децата с девиантно поведение.

Благодаря ви БМФ!

Русе,

20.11.2012