„Три думи…опит, знания, приятели…“

 
 

„Три думи…опит, знания, приятели…“

Станислава Николова

(Български Младежки Форум)

Три думи…опит, знания, приятели… Това са само част от нещата, които получих в рамките на една седмица по време на обучението „Crime, youth and social service”в Балъкесир, Турция.

Въпросът с детската престъпност в днешно време е глобален и много сериозен проблем. Обучението, което се проведе между 04.11 и 10.11. 2012г. в Балъкесир, Турция беше изцяло посветено на него, като в него взеха участие професионалисти, непрофесионалисти и доброволци от четири различни държави. Именно с цел да обсъдим, изработим и доразвием методите за борба с него, да споделим нашите виждания, знания и идеи, ние бяхме участници в него. Различни хора, с различни култури, с различни обичаи и вярвания, обединени от обща кауза, успяха да създадат екип, който всеки ден се трудеше, даваше идеи, насоки и препоръки за справяне с този проблем.

Дали мога да опиша всичките си впечатления и преживяването си в Турция в няколко реда…? Едва ли…Мога само да кажа, че съм изключително щастлива и благодарна, че имах възможността да бъда част от невероятния екип, който създадохме. Настанени в хотел в планината, изолирани от градския шум, ние успяхме да създадем една сплотена работна среда, създадохме един добър екип, създадохме истински приятелства. Освен, че дискутирахме методи за интеграция и реинтеграция на децата в риск, ние бяхме запознати и с реалната действителност в домовете за деца в Турция.

Аз заминах за Турция като доброволец и неспециалист, но седмица по-късно се върнах в България с много нови знания, нови впечатления и нов мироглед. Преживяното и наученото там разкри пред мен един изцяло нов свят, изгради в мен изцяло нови впечатления и разбирания за живота. Докато всеки ден разработвахме, обсъждахме и дискутирахме различни методи и споделяхме нашите впечатления, мнения и опит, ние се сближавахме опознавахме и научавахме много нови неща един за друг. По този начин, въпреки различията си, обединени от обща цел, ние успяхме да създадем екип, който работеше като една добре смазана машина.

В заключение бих могла да кажа само, че това, което преживяхме там беше едно неповторимо изживяване, което е невъзможно да бъде описано с думи, и което освен положителни емоции, усмивки и приятели ми даде вяра, че по света има млади хора, които са готови да си подадат ръка и чрез своите знания и опит да помогнат на нуждаещите се. Изключително радостна и щастлива съм, че бях част от това обучение и се надявам отново да имам възможността да бъда част от този екип.

София,/span>
20.11.2012<