Обмен на добри практики в обучението “Crime, youth and social service”

Обмен на добри практики в обучението “Crime, youth and social service” 

Мария Петкова

(Български Младежки Форум)

Това, което преживяхме, не може да бъде описано с думи. Четири нации, четири култури, четири различни гледни точки събрани на едно място, търсещи решение на проблемите, свързани с престъпност сред младите. Някъде в покрайнините на Балъкесир, Турция, бе „горещата“ точка за един от най-актуалните проблеми на обществото днес.

Основната цел на този проект бе най-вече обменът на т.нар. добри практики, за да можем заедно да потърсим начини за успешна превенция на престъпността сред младежта, но, по мое мнение, стигнахме по-далеч. Като изключим идеите, ние осъзнахме, че проблемите ни имат едно и също „ядро“ – без збанчение дали говорим за децата в България, Италия, Турция или Румъния. Всъщност онова, което бе от най-голяма полза за мен, бе фактът, че преосмислихме основните принципи в социалната работа. Методологията, макар и с различни агрументи, с различни приложения в практикат, е еднаква навсякъде.

От гледната точка на експерт, за мен бе изключително впечатляваща гледната точка на проф. Тициани. Неготово предложение за справяне с агресията (и по срециално, дестката агресия) директно кореспондираше с идеята за множествената интелигентност и развиването на способности за вглеждане над ситуацията. Смятам, че някои от идеите му са приложими дори и в нашето общество и очаквам възможност, за да ги приложа.

Напълно различна бе ситуацията, когато посетихме турската ферма за рехабилитация. Основната идея, която се прокрадваше там бе, че децата са част от природата и за да ги пазим далеч от престъпността, то трябва да ги върнем обратно при нея.

На финала този проект ни помогна да осъзнаем, че няма добри и лоши практики – има  такива, които работят в нашите страни, и други, които са подходящи, другаде. Отвъд многообраието от идеи, научих, че трябва да продължаване да търсим иновативни и нови подходи, нови решения, защото няма само едно вярно и правилно.

София,

20.11.2012<