Симулационна игра за разширянето на Европейския съюз в региона на Западните Балкани по Проект PRINCE 2010 “Get on Board”

  
 

Симулационна игра за разширянето на Европейския съюз в региона на Западните Балкани по Проект PRINCE 2010 “Get on Board” 

Симеон Конакчиев

(Български Младежки Форум)

Като заинтересован от проблемите на европейската интеграция, а и като представител на Български Младежки Форум имах възможността да участвам в мултиплицарането на проект PRINCE 2010 “Get on Board”. Проектът се състоeше в провеждането на редица симулации в няколко европейски страни на процеса на приемане на нови държави членки. Фокусът на симулацията е приобщаването на Западните Балкани – Сърбия, Македония, Албания, Черна гора и Косово.

Симулацията беше организирана от колегите от 4. курс Европеистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а финансирането е осигурено от Европейския съюз и фондация „Конрад Аденауер”.

Моделът възпроизведе органите на Европейския съюз, които участват в процеса на взимане на решения по пътя на държавите към членството в Съюза – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, както и медии, които отразяват заседанията.

Всеки участник преди началото на симулацията изтегли листче с ролята, която ще има на следващия ден и съответно получи и необходимите материали, за да може да защити ефективно интересите на страната, партията или комисията, която ще представлява.

Играта протече на няколко фази – подаване на документи за кандидатстване от страна на страните кандидатки; изслушване на кандидатите пред ЕК, ЕП и СЕС; преговори за присъединяване; финално одобрение (в нашия случай необрение) на кандидатурите на страните и  подписване на офиациални договори за пресъединяване.

Моделът беше изключително полезен, тъй като ми даде практически познания какви точно са връзките между отделните институции в рамките на ЕС, различните им правомощия, компетенции и задължения. От друга страна игри като тази значително развиват стратегическото мислене, уменията за работа в екип, ораторското майсторство и умението да се прави компромис. Освен това аз лично се запознах с изключително знаещи, можещи и готини хора, с които бих искал да работя и за в бъдеще. Атмосферата, която се създаде беше изключително приятелска, колегите европеисти бяха на ниво, а организацията – перфектна.

Цялата симулация беше наблюдавана от представител на фондация „Конрад Аденауер”, а накрая на играта всеки участник получи обучителски сертификат, който му позволява да организира (мултиплицира) симулации по темата с разширяването на ЕС в България и Европа.

София,

24.11.2012<