The Right Handbook

Радваме се да споделим с вас ръковдството за човешки права “The Right Handbook: Tools, Resources, Interactive Activities”, което беше разработено от нашата стажантка от Италия Джесика Дженова. Тя стажува 4 […]

Read Article →

Обучение със Салтанат Хусаинова

В периода 14-15.01.2020 г. Български Младежки Форум, съвместено с г-жа Салтанат Хусаинова – преподавател в Многопрофилен колеж при КГУ “Ш.Уалиханова“ (Казахстан), проведе краткосрочен курс на обучение на тема „Формиране на […]

Read Article →

Публична покана

Публична покана за набиране на оферти по проект “Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост  в процеса по  формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство”. Може […]

Read Article →

Младежки проекти и “InYouS” в Пловдив

На 11.07.2019 г. имахме възможност да представим на доброволците от “Пловдив – Европейска столица на културата 2019″ основни насоки за писане на младежки проекти. Запознахме ги и със същността на програма […]

Read Article →

Кампания и граждански инкубатор във ВУИ “Ангел Узунов”

Вчера представихме антидискриминационната кампания по проекта Story_S – Springboard to Roma Youth Success и направихме много интересен инкубатор за гражданство с момчетата от Възпитателното училище-интернат „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. Институцията е […]

Read Article →