EVS “L.A.G.Y.A.”

Проектът „Learning and Growth – Youth in Action – L.A.G.Y.A“ ще се реализира от Български Младежки Форум (БМФ) в партньорство с още четири организации, а именно IslaCrativa (Испания), EUROSUD (Италия), […]

Read Article →