“Story_S” Project

“Springboard to Roma Youth Success” (Story_S) STORY_S е проект на ЕК по програма “Права, равенство и гражданство”, който включва партньори от Италия, Испания, Румъния и България. Партньорите са от университети и […]

Read Article →

Първа международна срещта по проекта “Story_S”

Между 19 и 20 март 2018 г. се състоя Първа международна срещта по проекта “Story_S” в Автономния университет на Барселона. Екипите по проекта от съответните организации обсъдиха подбора на ментори и менторирани, […]

Read Article →