БНР интервю за проекта RID

Актуалната тема за интеграция на бежанците привлече и Българското национално радио. На срещата във Видин на 25.8.2017 г. част от членовете на Български Младежки Форум,  ЕДС доброволци и настоящи участници […]

Read Article →

Кметът на Видин приветства младежки работници, за да обсъдят положението на бежанците

Като част от обучителния курс “Refugees Integration Against Discrimination” (21.08.2017 – 29.08.2017), финансиран по програма “Еразъм+”, Български младежки форум организира посещение в община Видин на 25.08.2017 г. Целта на срещата […]

Read Article →

Обучението RID привлече вниманието на местната Видин ТВ

По време на посещението на община Белоградчик камерата на Видин ТВ улови дискусията по темата за интеграцията на бежанците. Осъзнавайки значението на обучението “Refugees Integration vs. Discrimination”, организирано от БМФ […]

Read Article →

Бежанците и тяхната интеграция обсъдени в община Белоградчик

“Refugees Integration Against Descrimination” e обучение, финансиранo по програма “Еразъм+”, насочен към развиване на капацитета и компетенциите на младежките работници, за повишаване на информираността по въпросите, свързани с бежанците. За […]

Read Article →

TC “Refugees` Integration against Discrimination”

„Refugees` Integration against Discrimination (R.I.D.)“ се подготви в отговор на изключително актуалната в момента тема свързана с интеграцията на получилите бежански статут лица, на територията на България, Кипър, Турция, Германия, […]

Read Article →