Seminar “Spring of Democracy – Youth Participation”

Семинар “Spring of Democracy – Managing Active Youth Participation”, Франкфурт (Одер), Германия, 14.06 – 20.06.2013 Семинарът даде платформа за дискусии по темата за активното участие на младежите, за обмяна на опит по различните концепции за […]

Read Article →

“Crime, Youth and Social Service”

“Crime, Youth and Social Service”, Balıkesir, Turkey, 04.-10.11.2012  Младежката престъпност е сред най-големите предизвикателства, пред които е поставена Европейската общност, особено в условията на икономическа криза и произтичащата от нея висока […]

Read Article →

“Stable Art Movies”

“Stable Art Movies”, Бехщедт, Германия, 29.07.-05.08.2012 В рамките на Европейската програма “Младежта в действие”, доброволци от Български Младежки Форум взеха участие в младежки обмен “Stable Art Movies”. След презентации за […]

Read Article →